neděle 25. října 2009

Sladký konec léta v Tatrách, Sweet end of summer in High Tatra


Mengusovská dolina na konci léta, olej na desce, 60 x 80 cm
The end of summer at Mengusovska Valley, oil on board, 60 x 80 cm
Pohled z morény Žabích ples nahoru do dolinky směrem k Rysům. Jestli namaluji všechna připravená témata teď, tak nevím, co budu dělat, až bude mrznout a malovat venku bude jen pro největší tvrďáky.
A view from Frog Lakes uo to small valley leading to Rysy. I paint all prepared themes now in atelier and I do not know what I will paint when it will start freezing and the conditions outside will be suitable for the toughest painters only.

Ranní plenér z Průhonic, Morning plain air from Průhonice

Ráno začíná být zima, olej na plátně/deska, 24 x 30 cm
Starts to be cold in the morning, oil on canvasboard, 24 x 30 cm

neděle 11. října 2009

Služební cesta do Stockholmu, Business trip to Stockholm

Na služebních cestách není příliš času na malování. Ale Moleskine Pocket Sketchbook se vejde do kapsy u obleku, tužka 6B taky a deset minut na malou kresbu se najde vždycky. Je to dost změna oproti běžné služební cestě: z letadla na jednání, z jednání do hotelu, na večeři, do hotelu, na jednání, zpátky na letiště a pryč. Jenže když má člověk skicák v kapse, tak neodolá a donutí se najít si trochu času a vnímat místo, lidi, atmosféru, najednou na tom místě opravdu je. Najednou na tom místě žije a žije s tím místem.
I do not have time for painting when being on a business trip. But a Moleskine Pocket Sketchbook fits well to a pocket, a pencil 6B too and ten minutes for a small sketch is always available. It is a change! Normally I can see hotel, meeting room, airport... But it is hard to resist when one has a sketchbook in pocket! And sudenly you can see town, people, feel the atmosphere, you start to feel the genius loci... Sudenly you live on the place and with the place.