neděle 13. prosince 2009

Skicy, Sketching

Akt, cca 25 x 33 cm, olej na papíře Fabriano Tela
Nude, cca 25 x 33 cm, oil on paper Fabriano Tela


Akt, cca 20 x 25 cm, olej na plátně
Nude cca 20 x 25 cm, oil on canvas


Akt, cca 20 x 25 cm, olej na plátně
Nude, cca 20 x 25 cm, oil on canvas

Jako asi všechno i malování chce soustavnost. Každý den alespoň chvíli něco kreslit nebo malovat. Po pár dnech to jde samo a tak to člověka i víc baví.

Painting requires everyday activity, as probably everything. To paint or draw at least a short moment, but every day. After few days it goes by itself and it starts to be more fun.

neděle 6. prosince 2009

Ahoj Slavíčku! - Antonín Slavíček ahoy!

Břízy v časném létě, Olej na sololitu, 60 x 80 cm
Birch in early summer, Oil on board, 60 x 80 cm

Antonín Slavíček je asi můj nejoblíbenější malíř. Takže když jsem maloval letní březový les, tak jsem nemohl zapomenout na jeho "Břízovou náladu". Tak pozdrav na onen svět! Doufám, že tam má dost barev a pláten a jeho žena Míla ho stále podporuje!

Antonín Slavíček is probably my most beloved painter. I cannot forget about his "Birch mood" when painting this scene. So, greetings to him to the other world! I hope that he has plenty of paints and canvas there and his wife Míla continues supporting him!

sobota 14. listopadu 2009

Portrétní fotografie - Karla, Portrait photography - Karla
Dva portréty Karly, skvělé designérky, jejíž interiéry nemají chybu. Má mimořádnou schopnost rozpoznat, v čem vám bude fajn, posunout to o třídu výš a realizovat to. Vidí vám do duše a vám to dojde až když zjistíte, co vám navrhla. Podívejte se na její stránky: http://www.designbykarla.cz/
Druhá fotografie je na dvě světla, první na jedno. Jednoduše jednoduché.
Two portraits of Karla, excellent interior designer. She has an extraordinary ability to recognise what is comfortable and pleasant for you, to raise it up to upper class and to realize it. She can see your soul and you catch it only at the moment when you see her creation. Have a look at her pages: www.designbykarla.cz
The first portrait is with two lights, the first one is only one. Simply simple.

neděle 25. října 2009

Sladký konec léta v Tatrách, Sweet end of summer in High Tatra


Mengusovská dolina na konci léta, olej na desce, 60 x 80 cm
The end of summer at Mengusovska Valley, oil on board, 60 x 80 cm
Pohled z morény Žabích ples nahoru do dolinky směrem k Rysům. Jestli namaluji všechna připravená témata teď, tak nevím, co budu dělat, až bude mrznout a malovat venku bude jen pro největší tvrďáky.
A view from Frog Lakes uo to small valley leading to Rysy. I paint all prepared themes now in atelier and I do not know what I will paint when it will start freezing and the conditions outside will be suitable for the toughest painters only.

Ranní plenér z Průhonic, Morning plain air from Průhonice

Ráno začíná být zima, olej na plátně/deska, 24 x 30 cm
Starts to be cold in the morning, oil on canvasboard, 24 x 30 cm

neděle 11. října 2009

Služební cesta do Stockholmu, Business trip to Stockholm

Na služebních cestách není příliš času na malování. Ale Moleskine Pocket Sketchbook se vejde do kapsy u obleku, tužka 6B taky a deset minut na malou kresbu se najde vždycky. Je to dost změna oproti běžné služební cestě: z letadla na jednání, z jednání do hotelu, na večeři, do hotelu, na jednání, zpátky na letiště a pryč. Jenže když má člověk skicák v kapse, tak neodolá a donutí se najít si trochu času a vnímat místo, lidi, atmosféru, najednou na tom místě opravdu je. Najednou na tom místě žije a žije s tím místem.
I do not have time for painting when being on a business trip. But a Moleskine Pocket Sketchbook fits well to a pocket, a pencil 6B too and ten minutes for a small sketch is always available. It is a change! Normally I can see hotel, meeting room, airport... But it is hard to resist when one has a sketchbook in pocket! And sudenly you can see town, people, feel the atmosphere, you start to feel the genius loci... Sudenly you live on the place and with the place.


středa 23. září 2009

Vysoké Tatry v září, Hight Tatra in September

Mengusovská dolina od Žabích ples, olej na desce, 31 x 52 cm
Mengusovská dolina, view from Frog Lakes, oil on board, 31 x 52 cm


Začátek Megusovské doliny, olej na desce, 22 x 50 cm
Opening of the Mengusovska Valley, oil on board, 22 x 50 cm


Začátek září v Tatrách, prostě nádhera, vrcholné léto. Račte si povšimnout rámů: moje vlastní! Černý šelak a úzká vnitřní linka zlacená 22 kt zlatem je asi to nejlepší k zarámování krajiny, velmi jednoduché. Jistě se dá vyladit rám k obrazu lépe, mně ale vyhovuje jednotnost, která podpoří různost obrazů vysících vedle sebe.

Mimochodem: mají se překládat místní jména? A jestli ano, jak??? Žabí plesa ještě jdou, ale co takový Žabí kůň, který je nad nimi? Do češtiny to ještě jde, ostatně kde sehnat ve znacích na klávesnici stříšku nad o, tedy to, čemu Francouzi říkají accent sur conflex. No ale zkuste to hodit angličtiny! Tak si asi necháme, Slováci a my Češi si ho půjčíme, Žabího koně pro sebe a nikomu to nebudeme říkat...

The beginning of the September in Tatry is beautiful, it is mature summer. Please note the frames: made by me! Black shellack and narrow inner guilded line in 22 kt gold. Maybe the best for landscape framing, very simple. It is without discussion that the frame can be finetuned better to a painting, but the simplicity and unification works for me as it supports the difference of paintings hanging in groups.

středa 9. září 2009

Vysoké Tatry a Nízké Tatry

Nízké Tatry I, olej na plátně/deska, 25 x 30 cm
Nízké Tatry I, oil on canvasboard, 25 x 30 cm


Mengusovská dolina VI, olej na desce, 60 x 80 cm
Mengusovská dolina VI, oil on board, 60 x 80 cm


Mengusovská dolina V, olej na desce, 50 x 70 cm
Mengusovská dolina V, oil on board, 50 x 70 cm

neděle 23. srpna 2009

Bohatý weekend, Rich weekend

Krkonoše, z Horních Míseček, olej na plátně/sololit, 25x30 cm
Krkonoše, z Hornách Míseček, oil on canvasboard, 25x30 cmMengusovská dolina III, olej na desce, 50x70
Mengusovská dolina III, oil on board, 50x70


Mengusovská dolina IV, olej na desce, 60x80 cm
Mengusovská dolina IV, oil on board, 60x80 cm


V pátek večer a v sobotu (pršelo) dvě ateliérovky (Mengusovská dolina III a IV) a v neděli ráno přisunout manželce se zlomenou nohou vše potřebné a rychle do Krkonoš na malý plenér. Kdo to zná, pozná, že jsem vynechal ty příšerné apartmánové baráky.

Two atelier landscapes (Mengusovská dolina III and IV) on Friday evening and Saturday (it was raining). Sunday morning supply everything necessary to my wife with broken leg and quick drive to Krkonoše for a piece of plain air. Anybody who knows the place can see that I have "deleted" the ugly apartement houses in view.

středa 19. srpna 2009

Vysoké Tatry

Mengusovská dolina I, olej na desce, 60x80 cm
Mengusovská dolina I, oil on board, 60x80 cm

Mengusovská dolina II, olej na desce, 60x80 cm
Mengusovská dolina II, oil on board, 60x80 cm


Dvakrát Mengusovská dolina v ateliéru. Ve snaze udržet svěžest i ve větším rozměru je to malováno v časovém limitu tří hodin. Dvojka je za dvě hodiny a jednička je za dvě a půl hodiny. Na rozdíl od plenéru jsem použil kremžskou bělobu. V plenéru jí nepoužívám, protože většinou není kde si umýt ruce. Takže na plenér zbývá jen bezpečná titanová běloba. Zato v ateliéru je možné využít tuhle krásku mezi bělobami naplno. I když v mém případě, vzhledem k malbe alla prima, je spousta jejího potenciálu ještě nevyužita.
Mengusovská dolina I je zvláštní protože je to portrét mraku stoupajícího za námi při výstupu na Rysy. Jenže když jsme se vraceli zpátky z Rysů, tak si sto metrů pod vrcholem moje žena zlomila nohu... a to i přes zkušenosti z hor a perfektní vybavení, včetně bot. A kvůli tomuhle mraku nemohl přilétnout vrtulník! Takže to bylo na Horské záchranné službě a jejím osmičlenném týmu a k němuž později přibyli další čtyři. Ti snesli manželku dolů, do chaty pod Rysmi jí dostal Dušan, nosič z chaty. Všichni podali skvělý profesionální výkon a ještě byli v dobré náladě! Je fajn vědět, že jsou lidé jako oni.
Two times Mengusovska dolina painted in atelier. In an attempt to keep a freshness even in this larger format these were painted under time limit of three hours. Number two is done in two hours, number one in two and half hour. Contrary to plain air I have used kremnitz white. I do not use this white in plain air as there is usually limited possibility to wash hands. It means that there is the safe option in titan white for the plain air. But in the atelier this beauty among whites can shine. In my case there is still some potential of this white unused, as I paint alla prima usually and this pearl white would be better in layers and glazing.
The Mengusovska dolina I is special as this is a portrait of a cloud following us during the hike to the Rysy peak. But on the way back from the Rysy peak my wife broke her leg... in spite of rich experience in mountains and excellent equipment, shoes including. And due to this cloud a helicoptere could not fly! So, it was the task for the mountain rescue team of eight mountaneers, later reinforced by other four members. This team got my wife down to an ambulance. During their trek to us, Dušan, a "sherpa" from the chalet pod Rysmi, carried my wife to the shalet to wait for the rescue team. They all are excellent profis and moreover they were in agood mood! It is nice to know that there are people like them.

středa 12. srpna 2009

Ještě z července, Back to July

Krkonoše, u Rennerovy studánky, olej na plátně/sololit, 25x30 cm, červenec 2009
Krkonoše, Renner´s well, oil on canvasboard, 25x30 cm, July 2009

Příklad radostí malby v plenéru: nejdřív 8 km stoupání ze Špindlerova Mlýna, pak je všude mlha a když tu mlhu začnete malovat, tak zmizí...

This is an example of joys of plein air painting: eight kilometers of climbing from Špindlerův Mlýn, then there is a fog everywhere and when you start to paint the fog, the fog disappears...

Jizerské hory od Bukovce, olej na plátne/sololit, 25x30 cm, červenec 2009
Jizera mountains from Bukovec, oil on canvasboard, 25x30 cm, July 2009

Jedna bouřka jde zleva, druhá jde zprava. Jeden hrom za druhým. Ale vlaštovky pokřikují z výšky, že to klíďo můžu domalovat, pršet začne později.
One storm is approaching me from the left side, the second one from the right side, thunders and thunders... But swalows shout at me from the skies that I can finish the painting as the rain will come later.
Krkonoše, olej na plátne/sololit, 25x30 cm, červenec 2009
Krkonoše, oil on canvasboard, 25x30 cm, July 2009

Z treku den poté co bouře nechala Tanvald bez lektřiny. Už nepršelo, jen těžké mraky.
Painted during a trek the day after the storm left Tanvald in blackout. It does not rain any more, heavy clouds only.

pondělí 10. srpna 2009

Jednou za rok, stejné místo..., Once a year, the same place...

Bílá Smědá, olej na plátně/sololit, 25x30 cm, květen 2009
Bílá Smědá, oil on canvasboard, 25x30cm, May 2009


Bílá Smědá, olej na plátně/sololit, 25x30 cm, květen 2008
Bílá Smědá, oil on canvasboard, 25x30 cm, May 2008Bílá Smědá, olej na plátně/sololit, 25x30 cm, květen 2007
Bílá Smědá, oil on canvasboard, 25x30 cm, May 2007Tři roky po sobě jsem jel malovat na začátku léta na stejné místo - Bílá Smědá v Jizerských horách. Doufám, že se mi tuhle tradici podaří v budoucnosti udržet!

Three following years I drove to paint to the same place in Jizera Mountains, small river Bílá Smědá. I hope to keep the tradition in the coming years!

neděle 9. srpna 2009

Malíři, které mám rád - Marc Hanson

Je dost malířů, které mám rád. Mezi nimi je pár těch, které bych ve svém blogu rád uvedl, abych sdílel s dalšími lidmi potěchu z pohledu na jejich obrazy. Pro mě je nejenom radost se dívat na jejich obrazy, ale většinou se od nich také učím. Myslím, že pro každého malíře-amatéra bez formálního vzdělání je studium jiných malířů výtečná forma učení se, možná vůbec ta nejlepší. Nebudu o nich moc psát, protože malířství vyžadující kecy ztrácí svůj smysl. Takže se na ně raději podívejte.

Jako prvního bych si dovolil uvést Američana jménem Marc Hanson. Vpravo je odkaz na jeho blog a na něm pak i odkaz na jeho www stránky. Dělá skvělé oleje i pastely. Jestli chcete vidět klidnou krásu a sílu radosti z krajiny, kde se dá dobře žít, tak to je pro Vás. Doporučuji navštěvovat jeho blog pravidelně, je to studna inspirace.

sobota 8. srpna 2009

Jánská dolina po dešti, Olej, plátno/sololit, 25x30 cm, srpen 2009
Opět celý den chvílemi prší. Není to tak hrozné jako den před tím, kdy jsme se se ženou rozdělili, ona šla kolem ústí doliny a já běžel nahoru do sedla pod Poludnicí a zadem po zelené a modré nahoru na její vrchol a dolů po žluté zpátky. No, po té žluté jsem moc nešel, spíš mě dolů spláchla bouřka, dvakrát jsem byl na krovkách. Na vrcholu Poludnice jsem ale byl v nádherném slunci a přitom nad západní částí Nízkých Tater už byla bouřka - asi mám dobré fotky pro velký obraz v ateliéru.
Pohled z Jánské doliny na Vysoké Tatry, Olej, plátno/sololit, 25x30 cm, srpen 2009

Podvečer, průhled průsekem sjezdovky nad penzionem Strachanovka. Když člověk šlape touhle sjezdovkou nahoru, tak si málem odře nos. Příšernej padák.
Nízké Tatry - Jánská dolina, Olej, plátno/sololit, 25x30 cm, srpen 2009

Celý den chvílemi trochu prší. Jediná možná kombinace pro plenér: na sebe kvalitu Hannah a Tilak (všechno softshell s membránou) a malovat olejem.

Tvarožník

Krkonoše - Tvarožník, 30x40 cm, olej, plátno/sololit, červenec 2009
Docela rachota táhnout malování z Horních Míseček na Dvoračky, pak na Růženčinu zahrádku, pak zase dolů a nahoru na Voseckou a pak teprve na Tvarožník a přes Violík a pramen Labe na bývalou Jestřábí boudu a zpátky k autu. Celkem to bylo ten den 22 km, no prostě plenér jak se patří!
Protože malování je mým koníčkem a prioritou je moje zaměstnání, nebudu blog udržovat pravidelně, ale jen když bude čas. Asi také po jistou dobu nebude chronologický, protože budu uvádět i věci udělané ještě před založením tohoto blogu.